När kan jag få förhöjd dagpenning?

Företagare kan få förhöjd dagpenning medan de deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Förhöjd dagpenning betalas högst 200 dagar.