Har jag rätt till arbetslöshetsskyddets tilläggsdagar?

Du kan ha rätt till tilläggsdagar ifall din dagpenning har fastställts utgående från din löneinkomst. Tilläggsdagar kan inte beviljas i samband med företagares dagpenning.

Personer som är födda 1955–1956 beviljas tilläggsdagar ifall de fyller 60 år innan maximitiden 500 dagar har löpt ut. Personer som är födda 1957 eller senare kan beviljas tilläggsdagar ifall de fyller 61 år innan maximitiden 500 dagar har utgått. Då kan de förutom 500 dagar få inkomstdagpenning t.o.m. slutet av kalendermånaden under vilken de fyller 65 år. Då förutsätts emellertid att personerna i fråga har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren.

Efter att ha mottagit ansökan undersöker kassan ifall rätt till tilläggsdagar föreligger. Vi kontrollerar uppgifterna som berör arbetskarriären i Pensionsskyddscentralens register.