TE-toimistoon ilmoittautuminen

Jos lopetat yritystoimintasi, tai työskentely siinä päättyy, ilmoittaudu välittömästi työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti. TE-toimisto selvittää työttömyyspäivärahan maksamisen työvoimapoliittiset edellytykset eli sen, onko yritystoiminta lopetettu ja yrittäjä työtön.