Osaomistajan työskentelyn päättyminen

Pääsääntöisesti yritystoiminta tulee kokonaan lopettaa, jotta yrityksen osaomistaja katsotaan työttömäksi. Yrittäjäaseman voidaan katsoa kuitenkin päättyneen myös siinä tilanteessa, että sinulla ei ole enää vaadittavaa omistusosuutta tai johtavaa asemaa yrityksessä. Työskentelyn yrityksessä voidaan katsoa päättyneen työkyvyn alenemisen tai yritystoiminnan kausiluonteisuuden vuoksi.

Jos olet työskennellyt yrityksessä, josta olet omistanut osuuksia, voit saada päivärahaa, kun yritystoiminta on kokonaan päättynyt tai olet luopunut osuuksista tai asemasta yrityksessä, etkä näin ollen enää täytä työttömyysturvalain mukaista yrittäjämääritelmää. Päivärahaa voit saada esimerkiksi tilanteessa, jossa olet myynyt omistamasi osakkeet, tai omistusosuutesi on alle 50 % ja joudut eroamaan toimitusjohtajan tehtävistä, edellyttäen, että et myöskään ole yrityksen hallituksen varsinainen jäsen.

Osaomistaja-yrittäjällä voi olla oikeus työttömyyspäivärahaan yritystoiminnan päättymisen lisäksi myös, jos hänen työllistymisensä yrityksessä on päättynyt työkyvyn pysyvän ja olennaisen alentumisen johdosta tai hänen yritystoimintansa on ollut luonnonolosuhteista johtuen kausiluonteista.

  • Henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti, jos hän on saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa ja hänen katsotaan edelleen olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä yrityksessä ja hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty
  • Yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena, jos yritystoiminta, jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa ja toimintakausi on päättynyt