Yksityinen elinkeinonharjoittaja tai ammatinharjoittaja (toiminimi)

Lähtökohtaisesti yritystoiminnan tulee olla kokonaan lopetettu, jotta yrittäjä katsotaan työttömäksi. Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi myös, kun

  1. tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa; ja
  2. henkilö on luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta.