Osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö

Jos olet toiminut yrittäjänä osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä, TE-toimisto katsoo yritystoiminnan lopetetuksi, jos

1) tuomioistuin on velallisen tai velkojan aloitteesta tehnyt päätöksen konkurssiin asettamisesta tai

2) osakeyhtiö tai osuuskunta on asetettu selvitystilaan tai

3) muun yhtiön kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kesken sopimus tai

4) tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja henkilö on:

a) luopunut yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta;

b) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä;

c) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä; ja

d) jättänyt Verohallinnolle joko ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä.

Yrityksen saa jättää Kaupparekisteriin.