Osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö

Jos olet toiminut yrittäjänä osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä, TE-toimisto katsoo yritystoiminnan lopetetuksi, kun

  1. tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt,
  2. YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutus on päätetty ja lisäksi
  3. muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus, yritys on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, tai yritys on myyty (hakija on myynyt osuutensa yrityksestä) ja
  4. yrittäjä on jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantajarekisteristä sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai jättänyt ilmoituksen yritystoiminnan keskeytymisestä.

Yritystoiminta voidaan katsoa lopetetuksi myös, mikäli muiden (edellä mainittuihin verrattavien) seikkojen perusteella on ilmeistä, että tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on kokonaan päättynyt.

Selvitysmiehenä toimiminen saatetaan katsoa päätoimiseksi työllistymiseksi yrittäjänä.

Yrityksen saa jättää kaupparekisteriin.