Ansiopäiväraha työkyvyttömälle

Lähtökohtaisesti yritystoiminta tulee lopettaa, jotta päivärahaa voidaan maksaa. Työskentelyn yrityksessä voidaan katsoa päättyneen, jos työkykysi on heikentynyt pysyvästi ja olennaisesti. Sinun on mahdollista saada työttömyyspäivärahaa, vaikka et ole lääkärintodistuksen mukaan työkykyinen, jos Kela on maksanut enimmäisajan (300 päivää) sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty. Työ- ja elinkeinotoimisto päättää päivärahaoikeudesta ja antaa asiasta lausunnon kassalle.

Jotta kassa voi maksaa päivärahaa, sinun tulee esittää lääkärintodistus joko TE-toimistossa tai lähettää se päivärahahakemuksen liitteenä kassaan. TE-toimiston kassalle toimittamasta lausunnosta tulee ilmetä, mihin saakka sairauslomaa on kirjoitettu. Mikäli toimitat kassaan lääkärintodistuksen, voit peittää siitä sairauteesi liittyvät arkaluonteiset tiedot, koska tarvitsemme vain tiedon siitä, millä ajalla sinua pidetään työkyvyttömänä.

Jos eläkeyhtiö antaa myöhemmin takautuvan myönteisen päätöksen ajalle, jolta kassakin on maksanut etuutta, voi kassa periä ko. ajalta maksetut päivärahat takaisin. Asia pyritään hoitamaan suoraan eläkeyhtiön kanssa.

Huomaa:

  • Sinun tulee aina ilmoittaa kassaan, mikäli olet hakenut päivärahan maksun estävää tai sen määrään vaikuttavaa etuutta.
  • Kun yritystoimintaa ei lopeteta, päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä ei tehdä tasetarkastelua eikä selvitetä mahdollista myyntivoittoa. Jos myöhemmin lopetat yritystoimintasi, ilmoita asiasta TE-toimistoon ja toimita kassaan myyntivoittolaskelma sekä yrityksen viimeisen täyden tilikauden tase.
  • Voit hakea Kelasta sairauspäivärahaa oltuasi vuoden työttömänä tai tulet työkyvyttömäksi uuden sairauden perustella. Sairauspäiväraha on ensisijainen etuus työkyvyttömälle.