Enskild näringsidkare eller yrkesutövare (firma)

Utgångspunkten är att en företagare som har varit sysselsatt i företagsverksamheten på heltid kan få arbetslöshetsdagpenning enbart ifall företagsverksamheten bevisligen betraktas ha upphört. För privata näringsidkares del betraktas företagsverksamheten också ha lagts ned, ifall:

  • den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten har i enlighet med arbetssökandes som tillförlitligt tolkade meddelande avslutats, eller det är i övrigt uppenbart att verksamheten inte längre fortsätter; och
  • personen i fråga har sagt upp sin eventuella pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.