Jäsenmaksut vuonna 2023

Yrittäjäkassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta kassan esityksen pohjalta. Yrittäjäkassan jäsenmaksu vuonna 2023 on noin 1,4–2,6 % yrittäjän ottaman työttömyysvakuutuksen tasosta. Jäsenmaksun suuruus on 2,1 %  vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 5 800 euron ylittävästä osasta. Laskurien avulla voit kätevästi selvittää yrittäjäpäivärahasi ja jäsenmaksusi suuruuden. Siirry laskuriin. Uusi jäsen maksaa jäsenmaksun sen kuukauden alusta lukien, jonka kuluessa hän on liittynyt jäseneksi.  Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa. Lue vakuutustason valinnasta. Esimerkkejä vuoden 2023 työtulosta, jäsenmaksusta ja päivärahasta Yrittäjäkassan maksama ansiopäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisesta lapsi­korotuksesta. Perusosan suuruus vuonna 2023 on 37,21 euroa. Ansio-osan suuruus on 45 % päivä­palkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausitulo on yli 3 534,95 euroa, ansio-osa on sen ylimenevältä osalta 20 %. Ansiopäiväraha on veronalaista ansiotuloa. Ansiopäivärahan saajalle, jolla on huolettavana alle 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 7,01 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 10,29 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 13,26€.   

Jäsenmaksulaskut

Voit maksaa jäsenmaksun valintasi mukaan joko yhdessä, neljässä tai 12 erässä. Lähetämme pankkisiirrot postitse. Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut postitetaan porrastetusti tammi-helmikuun aikana kaikille jäsenille, jotka ovat maksaneet edellisvuoden jäsenmaksun kokonaan. Uudet jäsenet saavat laskut 1–2 viikon kuluessa liittymislomakkeen saapumisesta kassaan. Jos olet kadottanut laskusi tai et ole saanut niitä lainkaan, ota yhteys kassaan, niin toimitamme sinulle uudet laskut. Voit saada laskut myös e-laskuina verkkopankkiisi. Ilmoita kassaan mikäli teet e-laskusopimuksen kesken laskutuskauden, jotta tiedämme lähettää sinulle e-laskut uusintalaskuina Uusi jäsen maksaa jäsenmaksun sen kuukauden alusta lukien, jonka kuluessa hän on liittynyt jäseneksi. Uuden jäsenen laskutuksen sovitamme liittymisvuonna edellä mainittuun aikatauluun. Jäsenmaksulaskutus on kuukausittainen ja yrittäjän ansiopäiväraha määräytyy kuukausittain. Lue lisää päivärahan määrittelystä.

Huojennettu jäsenmaksu

Työttömyyden ajalta Huojennettu jäsenmaksu myönnetään päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä henkilölle, joka on oikeutettu Yrittäjäkassan maksamaan päivärahaan tai jonka YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutus on päättynyt. Huojennettu jäsenmaksu myönnetään työttömyyden alkamista seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta.  Työttömyys katsotaan alkavaksi siitä päivästä, josta päivärahaoikeus alkaa TE-toimiston lausunnon mukaan. Jos työttömyys alkaa kesken kolmen kuukauden laskutusjakson, voidaan puuttuva jäsenmaksu vähentää maksettavasta päivärahasta. Jäsenyysaikana Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2023 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 14 088 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai rauennut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua. Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kalenterikuukauden kestävän sairausloman tai äitiyspäivärahan ajalta. Toimita tällöin kassaan päätös Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta. Mikäli jatkat vanhempainvapaata, saat kotihoidontukea tai opiskelet, etkä työllisty samanaikaisesti yrittäjänä siten, että eläkevakuutuksesi vuosityötulo täyttää 14 088 euron vähimmäisvuosityötulon, voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös näiltä ajoilta toimittamalla kassaan eläkeyhtiön todistuksen vuosityötulostasi tai eläkeyhtiön päätöksen eläkevakuutuksesi päättymisestä tai raukeamisesta. Huojennushakemuksen voi tehdä helpoiten kassan sivuilta löytyvällä lomakkeella. Voit tehdä hakemuksen myös lähettämällä viestiä kassan eAsioinnissa. Ilmoita kirjallisessa hakemuksessa nimi ja puhelinnumero syntymäaika tai jäsennumero tilinumero jäsenmaksun mahdollista palauttamista varten. Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulosi on vuonna 2023 alle 14 088 €/v toimita kassaan lisäksi eläkeyhtiön todistus vuoden 2023 YEL-/MYEL-vuosityötulostasi TyEL-vakuutettujen yrityksen osaomistajien ja yrittäjän perheenjäsenten tulee ...

E-laskut

Ensimmäisen jäsenmaksulaskutuksemme jälkeen voit halutessasi vastaanottaa laskumme sähköisinä e-laskuina, mikäli maksat jäsenmaksut yhdessä tai neljässä erässä. E-laskussa on valmiina maksamiseen tarvittavia tietoja (esim. viite) sekä linkki jäsenmaksulaskuriin, joten jäsenmaksun maksaminen helpottuu huomattavasti. Voit tehdä e-laskusopimuksen henkilökohtaisessa verkkopankissasi. Valitse laskuttajaksi ”Yrittäjän Työttömyyskassa” ja kirjaa yksilöintitiedoksi henkilötunnuksesi. Tämän jälkeen saat jäsenmaksulaskun kätevästi suoraan verkkopankkiisi. Lasku tallentuu verkkopankkiin, josta sen voi halutessaan tallentaa omalle koneelle tai tulostaa. Ilmoita kassaan, mikäli teet e-laskusopimuksen kesken laskutuskauden, jotta voimme lähettää sinulle e-laskut uusintalaskuina. Voit tehdä ilmoituksen esim. eAsioinnin viestit-osion kautta. Jäsenyyden ja jäsentietojen luottamuksellisuuden turvaamiseksi toimitamme e-laskut ainoastaan henkilökohtaiseen verkkopankkiisi, emme esimerkiksi yrityksesi verkkopankkiin. Lisätietoa e-laskusta saat omasta pankistasi.

Jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus

Yrittäjäkassan jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessasi. Lähetämme tiedot maksetuista jäsenmaksuista suoraan verottajalle. Lisätietoa verovähennyksestä saat verottajan sivuilta.