Medlemsavgifter 2022

Finansinspektionen fastställer Företagarkassans medlemsavgifter utgående från kassans proposition. Företagarkassans medlemsavgift 2022 är 2,1 % av delen av arbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro per år, d.v.s. ca 1,4–2,6 % av arbetsinkomsten, som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Du kan använda vår räknare om du vill beräkna beloppet för din medlesavgift i Företagarkassan eller din eventuella dagpenning. Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m. början av månaden under vilken de har anslutit sig till kassan. Företagarkassans medlemsavgift är avdragsgill i din personliga beskattning. Läs om att välja försäkringsnivå. Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning år 2022 Inkomstdagpenningen som Företagarkassan betalat omfattar grunddel, inkomstdel och eventuell barnförhöjning. År 2021 är grunddelens belopp 34,50 euro. Inkomstdelen är 45% av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Vid månadsinkomst som överskrider 3 277,50 euro är inkomstdelen 20% av den överskridande delen. Inkomstdagpenning är beskattningsbar förvärvsinkomst. Personer som får inkomstdagpenning och försörjer barn under 18 år får dagpenning plus barnförhöjning. Barnförhöjningens belopp är 5,41 euro för ett barn, sammanlagt 7,95 € för två barn och sammanlagt 10,25 € för tre eller flera barn. Arbets-inkomst Medlems-avgift Medlems-avgift Dag-penning Dag-penning Inkomstdagpenning vs.FPA:s grunddagpenning €/år €/månad €/år €/dag €/månad €/månad 13 573 13,60 163,23 42,65 916,98 175,23 14 000 14,35 172,20 43,39 932,89 191,14 15 000 ...

Medlemsavgiftsfakturor

Du kan betala medlemsavgifterna i en, fyra eller tolv rater. Företagarkassan skickar ifyllda bankgiro för betalning per post. Medlemsavgiftsfakturorna för hela året postas samtidigt i januari–februari till samtliga medlemmar som har betalat förra årets medlemsavgifter. Nya medlemmar får fakturorna inom 1–2 veckor fr.o.m. datum när anslutningsblanketten har kommit till kassan. Har du tappat bort dina fakturor eller har inte fått några ska du kontakta kassan. Du kan också välja att få medlemsavgiftsfakturor som e-fakturor. Meddela kassan om du har gjort e-faktureringsavtal. Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m. början av den månad de har anslutit sig till kassan. För nya medlemmar anpassar vi faktureringen under det första året enligt ovan. Fakturering sker per månad och företagares inkomstdagpenning fastställs per månad. Läs mera om fastställande av dagpenning.

Nedsatt medlemsavgift

När man är arbetslös Personer som är helt arbetslösa beviljas nedsatt medlemsavgift f.r.om. början av följande kalendermånad efter arbetslöshetens början. Nedsatta medlemsavgift beviljas utan ansökan när den första dagpenningsansökan handläggs. Förutsättning är att man är berättigad till dagpenning från Företagarkassan eller har avstått från sin pensionsförsäkring. Kassan beviljar automatiskt nedsatt medlemsavgift från och med början av följande kalendermånad efter arbetslöshetens början. Arbetslösheten betraktas ha börjat f.r.o.m. datum när rätten till dagpenning enligt TE-byråns utlåtande har börjat. När man är medlem Är din årsarbetsinkomst som ligger till grund för din pensionsförsäkring under miniminivån, som i lagen om arbetslöshetsskydd för arbetslösa krävs för att din företagsverksamhet till sin omfattning ska kunna tolkas som väsentlig, eller din pensionsförsäkring helt har avslutats, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift hos kassan. Från och med 1.1.2021 är miniminivån 13 247 € per år. Du kan också ansöka om nedsatt medlemsavgift vid sjukledighet, föräldraledighet, vårdledighet eller studier på heltid som fortgår över en månad.  Ansökan om nedsatt medlemsavgift fyller du lättast i på kassans webbsida (blanketter). Du kan också skicka ansökan per e-post (neuvonta@yrittajakassa.fi) eller post (Företagarkassan, PB 86, 00251 Helsingfors). I din skriftliga ansökan ska du också uppge namn och telefonnummer, födelsetid eller medlemsnummer, kontonummer för ...

E-fakturor

När du har fått din första medlemsavgiftsfaktura kan du välja att i fortsättningen få fakturorna som elektroniska e-fakturor, ifall du har valt att betala i en eller fyra rater. Meddela kassan om du har gjort ett avtal om e-fakturatjänst. Eftersom ditt medlemskap och dina medlemsuppgifter är konfidentiell information skickar vi e-fakturorna endast till din personliga nätbank, inte t.ex. till ditt företags nätbank. Din bank ger mera information om e-fakturor.

Medlemsavgifter i beskattningen

Företagarkassans medlemsavgift är avdragsgill i din personliga beskattning. Vi lämnar uppgifter om betalda medlemsavgifter direkt till Skatteförvaltningen. Läs mera på Skatteförvaltningens webbtjänst.