Jäsenmaksut vuonna 2024

Yrittäjäkassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta kassan esityksen pohjalta. Yrittäjäkassan jäsenmaksun suuruus vuonna 2024 on 2,1 %  vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 9 600 euron ylittävästä osasta. Laskurien avulla voit kätevästi selvittää yrittäjäpäivärahasi ja jäsenmaksusi suuruuden. Siirry laskuriin. Uusi jäsen maksaa jäsenmaksun sen kuukauden alusta lukien, jonka kuluessa hän on liittynyt jäseneksi.  Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa. Lue vakuutustason valinnasta.

Esimerkkejä vuoden 2024 työtulosta, jäsenmaksusta ja päivärahasta

Yrittäjäkassan maksama ansiopäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisesta lapsi­korotuksesta. Perusosan suuruus vuonna 2024 on 37,21 euroa. Ansio-osan suuruus on 45 % päivä­palkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausitulo on yli 3 534,95 euroa, ansio-osa on sen ylimenevältä osalta 20 %. Ansiopäiväraha on veronalaista ansiotuloa. Ansiopäivärahan saajalle, jolla on huolettavana alle 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 5,84 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 8,57 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 11,05€.  Lapsikorotuksia maksetaan 31.3.2024 saakka.  

Taulukko jäsenmaksuista