Medlemsavgifter 2024

Finansinspektionen fastställer Företagarkassans medlemsavgifter utgående från kassans proposition. Företagarkassans medlemsavgift 2024 är 2,1 % av delen av arbetsinkomsten som överskrider 9 600 euro per år. Du kan använda vår räknare om du vill beräkna beloppet för din medlesavgift i Företagarkassan eller din eventuella dagpenning.

Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m. början av månaden under vilken de har anslutit sig till kassan. Företagarkassans medlemsavgift är avdragsgill i din personliga beskattning. Läs om att välja försäkringsnivå.

Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning år 2024

Inkomstdagpenningen som Företagarkassan betalat omfattar grunddel, inkomstdel och eventuell barnförhöjning. År 2024 är grunddelens belopp 37,21 euro. Inkomstdelen är 45% av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Vid månadsinkomst som överskrider 3 534,95 euro är inkomstdelen 20% av den överskridande delen. Inkomstdagpenning är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Personer som får inkomstdagpenning och försörjer barn under 18 år får dagpenning plus barnförhöjning. Barnförhöjningens belopp är 5,84 euro för ett barn, sammanlagt 8,57 € för två barn och sammanlagt 11,05 € för tre eller flera barn.