Jag får delinvalidpension. Kan jag bli medlem i kassan? Hur påverkar pensionen arbetsvillkorets intjäning?

Får man delinvalidpension bestäms medlemsavgiften utgående från FöPL-årsarbetsinkomsten eller ArPL-årslönen vid tidpunkten för pensionens början. När man blir medlem ska försäkringen emellertid ligga på miniminivå, dvs. 14 088 € per år (2023). Ligger din pensionsförsäkringsnivå under 14 088 € kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift.

För att fastställa korrekt nivå för medlemsavgift och försäkring ska man skicka intyg från försäkringsbolaget till kassan. I intyget ska framgå tidpunkt för pensionens början och FöPL-årsarbetsinkomst eller ArPL-årslön vid tidpunkten för pensionens början.

Man behåller sitt medlemskap i kassan så länge man betalar sin medlemsavgift. Utgår delinvalidpensionen ska man kontakta kassan.

Avslutar man sin företagsverksamhet (och arbetsvillkoret har inte uppfyllts i helhet efter delinvalidpensionens utgång) bestäms inkomstdagpenningens nivå utgående från situationen vid tidpunkten för delinvalidpensionens början, dvs. utgående från försäkringsnivån före delinvalidpensionen.