Jag får delpension/delinvalidpension. Kan jag bli medlem i kassan? Hur påverkar pensionen arbetsvillkorets intjäning?

Får man delpension bestäms medlemsavgiften utgående från FöPL-årsarbetsinkomsten eller ArPL-årslönen vid tidpunkten för pensionens början. När man blir medlem ska försäkringen emellertid ligga på miniminivå, dvs. 13 247 € per år (2021). Ligger din pensionsförsäkringsnivå under 13 247 € kan du ansöka om sänkt medlemsavgift.

För att fastställa korrekt nivå för medlemsavgift och försäkring ska man skicka intyg från försäkringsbolaget till kassan. I intyget ska framgå tidpunkt för pensionens början och FöPL-årsarbetsinkomst eller ArPL-årslön vid tidpunkten för pensionens början.

Man behåller sitt medlemskap i kassan så länge man betalar sin medlemsavgift. Utgår delpensionen ska man kontakta kassan.

Avslutar man sin företagsverksamhet (och arbetsvillkoret har inte uppfyllts i helhet efter delpensionens utgång) bestäms inkomstdagpenningens nivå utgående från situationen vid tidpunkten för delpensionens början, dvs. utgående från försäkringsnivån före delpensionen.