Vad ska jag göra om min FöPL-arbetsinkomst ligger under 14 088 € eller om min FöPL-försäkring inte är i kraft? Kan jag ansöka om nedsatt medlemsavgift?

Vanligtvis lönar det sig för dig att fortsätta vara medlem i kassan och behålla ditt intjänande arbetsvillkor.  Granskningsperioden för arbetsvillkoret är 48 månader. Ligger din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön under 14 088 € (nivån 2023) eller är din pensionsförsäkring inte i kraft kan du inte fortsätta tjäna in ditt arbetsvillkor.  Men du kan behålla ditt tidigare intjänade arbetsvillkor om du blir kvar som medlem i kassan.

I sådana fall kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift. I din ansökan ska du bifoga intyg från försäkringsbolaget över fastställd FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst eller löneintyg (ArPL-försäkrade). Bara eget meddelande är inte tillräckligt. Man ska inte skicka t.ex. läkarintyg till kassan.