Jag tänker fortsätta min företagsverksamhet när jag har gått i pension. Lönar det sig för mig att vara kvar i kassan?

Arbetslöshetsdagpenning kan i regel betalas till och med utgången av kalendermånaden under vilken du fyller 65 år. Senare har du ingen nytta av att vara medlem i kassan.