Jag går i arbetspension. Kan jag fortfarande bli kvar i kassan?

Har du beviljats lagstadgad ålderspension eller full invalidpension lönar det sig inte längre för dig att vara medlem i kassan. Ovannämnda pensioner är förmåner som utgör hinder för betalning av arbetslöshetsdagpenning.

Lyfter du delinvalidpension lönar det sig att bli kvar som medlem i kassan.  Skulle du bli arbetslös bestäms din eventuella arbetslöshetsdagpenning utgående från försäkringsnivån och pensionsförsäkringens årsarbetsinkomst före delpensionen. Delinvalidpensionen avdras från den eventuella arbetslöshetsdagpenningen.

I regel kan arbetslöshetsdagpenning betalas till och med slutet av den kalendermånad under vilken du fyller 65 år.