Varför frågar kassan om FöPL-försäkringsnivån när man blir medlem? Hur påverkar FöPL-försäkringsnivån dagpenningen?

Alla som uppfyller begreppet företagare i enlighet med definitionen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som har tecknat pensionsförsäkring (FöPL/ LFöPL/ArPL) som baserar sig på en årsarbetsinkomst som är minst 14 088 € (2023) kan bli medlemmar i Företagarkassan.

Företagares dagpenning bestäms enligt försäkringsnivån på vilken man har varit försäkrad i kassan i 15 månader före arbetslösheten. Den i kassan valda försäkringsnivån får inte vara högre än den fastställda årsarbetsinkomsten som ligger till grund för medlemmens pensionsförsäkring (FöPL- eller LFöPL-årslön; för delägares/företagares familjemedlemmars del ArPL-årslön).

Kassan kontrollerar inte medlemmarnas årsarbetsinkomstnivåer som ligger till grund för pensionsförsäkringen. Kassan informeras inte direkt om ändringar i årsarbetsinkomst. Medlemmarna ansvarar alltså själva för att försäkringsnivån är korrekt.