När är jag berättigad till nedsatt medlemsavgift?

Arbetslösa personer beviljas nedsatt medlemsavgift. Nedsatt medlemsavgift på grund av arbetslöshet beviljas endast under förutsättning att ett positivt arbetskraftpolitiskt utlåtande har getts och att inkomstdagpenning betalas. Nedsatt medlemsavgift träder i kraft från och med början av följande månad efter arbetslöshetens början.

Du kan också beviljas nedsatt medlemsavgift för tidsperioder under vilka du inte tjänar in ditt arbetsvillkor. Då är det fråga om situationer som till exempel sjukdom, institutionsvård, militärtjänst, studier, barnavård eller övriga jämförbara giltiga orsaker. Du ska ansöka om nedsatt medlemsavgift och nedsatt medlemsavgift beviljas från och med början av följande månad efter ändringen.

Till din ansökan om nedsatt medlemsavgift ska du bifoga beslut från FPA eller försäkringsbolag om beviljad förmån eller intyg över studiernas längd. Ansökan om nedsatt medlemsavgift ska komma fram till kassan senast inom tolv månader.