När är jag berättigad till befrielse från medlemsavgift?

Arbetslösa personer beviljas befrielse från medlemsavgift. Befrielse från medlemsavgift på grund av arbetslöshet beviljas endast under förutsättning att ett positivt arbetskraftpolitiskt utlåtande har getts och att inkomstdagpenning betalas. Befrielsen träder i kraft från och med början av följande månad efter arbetslöshetens början.

Du kan också befrias från medlemsavgift för tidsperioder under vilka du inte tjänar in ditt arbetsvillkor. Då är det fråga om situationer som beskrivs i 5 kap. 7 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, dvs. sjukdom, institutionsvård, militärtjänst, studier, barnavård eller övriga jämförbara giltiga orsaker. Du ska ansöka om befrielse och befrielse beviljas från och med början av följande månad efter ändringen.

Till din ansökan om befrielse från medlemsavgift ska du bifoga beslut från Fpa eller försäkringsbolag om beviljad förmån eller intyg över studiernas längd. Ansökan om befrielse från medlemsavgift inkl. motiveringar som gäller föregående år ska komma fram till kassan senast till och med slutet av april månad innevarande år. Vid senare tidpunkt beviljas befrielse endast ifall speciellt vägande skäl föreligger.