Hur väljer jag försäkringsnivå i Företagarkassan?

Minimiförsäkringsnivån som uppfyller företagarens arbetsvillkor justeras årligen med lönekoefficient. Från början av 2023 miniminivån är 14 088 €.

Som kassamedlem kan du välja en försäkringsnivå som motsvarar årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, eller för delägares/familjemedlemmars del ArPL), eller som högst motsvarar det sammanlagda beloppet av olika pensionsförsäkringar (FöPL, LFöPL, ArPL) du har betalat med anledning av företagsverksamheten.

1. FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare

Som företagare kan man inte försäkra sig i kassan på en högre nivå än vad som ligger till grund för FöPL- eller LFöPL-försäkringen. För FöPL- och LFöPL-försäkrade är den beräknade arbetsinkomsten som överenskommits med försäkringsbolaget avgörande. När man väljer försäkringsnivå i arbetslöshetskassan kan man räkna ihop sina FöPL- och LFöPL-inkomster samt ArPL-lön man förtjänat i företagarställning. Man ska också observera att dividender och privatuttag eller i beskattningen fastställd arbetsinkomst inte påverkar arbetsinkomsten.

2. ArPL-försäkrade delägare eller familjemedlemmar

ArPL-årslönen är maximinivån för vilken man som företagare kan försäkra sig i kassan. För ArPL-försäkrades del betyder det här de facto utbetalade löner som är underställda pensionsförsäkringen. Har du dessutom FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomster, kan du räkna ihop inkomsterna när du väljer försäkringsnivå.

20 % regeln

I enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan man under en granskningsperiod på 15 månader effektivt höja sin försäkringsnivå med högst 20 %, så att höjningen i sin helhet genast räknas med i arbetsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen. Höjer man sin arbetsinkomst över 20 % måste den höjda nivån vara i kraft minst 15 månader för att i helhet påverka dagpenningen.

Det lönar sig alltså inte att teckna försäkring för ett belopp som överskrider den verkliga FöPL-, LFöPL- eller ArPL-årsinkomsten eller det sammanlagda beloppet av olika pensionsförsäkringar (FöPL, LFöPL, ArPL) man har betalat med anledning av företagsverksamheten.

Det lönar sig att ändra försäkringsnivå i kassan när arbetsinkomsten ändras.

Vänligen beakta också att ändringarna måste göras skriftligen i kassans e-tjänst eller på blanketter.

Ändringar kan göras retroaktivt endast för innevarande år. Du kan kontrollera din nuvarande försäkringsnivå på din medlemsavgiftsfaktura eller via kassans e-tjänst.