Medlemsavgiftsfakturor

Du kan betala medlemsavgifterna i en, fyra eller tolv rater. Företagarkassan skickar ifyllda bankgiro för betalning per post. Medlemsavgiftsfakturorna för hela året postas samtidigt i januari–februari till samtliga medlemmar som har betalat förra årets medlemsavgifter. Nya medlemmar får fakturorna inom 1–2 veckor fr.o.m. datum när anslutningsblanketten har kommit till kassan. Har du tappat bort dina fakturor eller har inte fått några ska du kontakta kassan. Du kan också välja att få medlemsavgiftsfakturor som e-fakturor. Meddela kassan om du har gjort e-faktureringsavtal.

Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m. början av den månad de har anslutit sig till kassan. För nya medlemmar anpassar vi faktureringen under det första året enligt ovan.

Fakturering sker per månad och företagares inkomstdagpenning fastställs per månad. Läs mera om fastställande av dagpenning.