Medlemsavgiftsfakturor

Du kan betala medlemsavgifterna i en, fyra eller tolv rater. Företagarkassan skickar per post ifyllda bankgiro för betalning. Medlemsavgiftsfakturorna för hela året postas samtidigt i januari–februari för medlemmar, som har betalat förra årets medlemsavgifter. Nya medlemmar får fakturorna inom 1–2 veckor fr.o.m. tidspunkten när anslutningsblanketten har kommit till kassan. Om du har tappat bort fakturorna eller har inte fått dem, kontakta kassan. Du kan också välja att få medlemsavgiftsfakturor som elektroniska e-fakturor. Meddela kassan om du har gjort ett avtal om e-fakturatjänst.

Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m. början av den månad de har anslutit sig till kassan. För nya medlemmar anpassar vi faktureringen under det första året enligt ovan nämnda tidtabell.

Faktureringen är månatlig och företagares inkomstdagpenning fastställs månatligen. Läs mera om fastställande av dagpenning.