Aktiveringsmodellen 2018-2019

År 2018-2019 följade upp arbetslöshetskassorna dagpenningsökandes aktivitet. Man som dagpenningsökande måste påvisa att man har varit aktiv – man måste ha arbetat, deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster eller idkat företagsverksamhet.