Kokouskutsu kassan kokoukseen 31.5.2022 klo 10.00

test

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSA                                                  ESITYSLISTA                   

KASSAN KOKOUS                                                                           

Aika:              Tiistai 31.5.2022 klo 10

Paikka:          Hotelli Kakola, Kakolantie 14, 20100, Turku

Kassan kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineet avulla hallituksen määräämällä tavalla ja työttömyyskassalain 7 a § mukaan.

1.Kokouksen avaus

Kassan hallituksen puheenjohtaja Esa Airaksinen avaa kokouksen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Hallituksen toimintakertomus, tilipäätös ja tilintarkastajien kertomus vuodelta 2021

Kassanjohtaja esittelee toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2021.

6.1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

6.2. Esitys yli- tai alijäämän käytöstä

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

8. Hallituksen ja hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

9. Hallituksen jäsenten vaali

Nykyisen hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja:                                      Varapuheenjohtaja:

Yrittäjä Esa Airaksinen                            Yrittäjä Ann-Sofi Ilkka

Varsinainen jäsen:                                  Varajäsen:                        

Yrittäjä Esa Airaksinen, Kuopio                 Yrittäjä Tuija Vartiainen, Kuopio

Yrittäjä Juha-Pekka Harju, Kaarina          Yrittäjä Pasi Vänttinen, Turku

Yrittäjä Ann-Sofi Ilkka, Helsinki                Yrittäjä Jari Hudd, Espoo

Yrittäjä Jouni Korhonen, Helsinki                Yrittäjä Max Gylling, Maarianhamina

Yrittäjä Mari Laaksonen, Helsinki               Yrittäjä Outi Haapamäki, Helsinki

Yrittäjä Mika Uusi-Pietilä, Tampere            Yrittäjä Saimi Hoyer, Savonlinna

Yrittäjä Roland Mattbäck, Mustasaari        Yrittäjä Susanna Tuohiniemi, Vaasa      

Kassan hallitukseen kuuluu 6-7 jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain on erovuorossa yksi kolmasosa hallituksesta varajäsenineen. 31.5.2022 kokouksessa erovuorossa ovat jäsen Ann-Sofi Ilkka (Jari Hudd) ja jäsen Juha-Pekka Harju (Pasi Vänttinen).

Työttömyyskassalain 11 a § (27.11.2020/915) mukaan:

Hallituksen jäsenen ja kassan vastuunalaisen toimihenkilön on oltava hyvämaineisia. Kassan johdolla on oltava sellainen työttömyysvakuutustoiminnan tuntemus kuin kassan toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tai kassan palveluksessa on oltava riittävän päteviä ja kokeneita asiantuntijoita. Hallituksessa on oltava myös sijoitustoiminnan tuntemusta siten kuin kassan toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tai kassan palveluksessa on oltava riittävän päteviä ja kokeneita asiantuntijoita.

Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty ei voi olla hallituksen jäsen eikä vastuunalainen toimihenkilö.

Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä ja vastuunalaisella toimihenkilöllä on oltava asuinpaikka ETA-valtiossa.

Mitä tässä säädetään hallituksen jäsenestä ja vastuunalaisesta toimihenkilöstä, sovelletaan myös hallituksen varajäseneen vastuunalaisen toimihenkilön sijaiseen.

9.1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, 6 tai 7

9.2. Toimitetaan hallituksen jäsenten ja heidän varajäsenten vaali toimikaudelle 2022-2025

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2022

Kassan sääntöjen 11 §:n mukaisesti vuosittain valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.  Mikäli tilintarkastajaksi valitaan kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilitarkastajaa tarvitse valita.

Hallituksen esitys: Valitaan tilintarkastajiksi KMPG oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jaana Inki, sekä toisena vastuullisena KHT Kirsi Aromäki, (KPMG Oy) ja hänen osaltaan varatilintarkastajaksi KHT Jyri Salojuuri (KPMG Oy).

11. Jäsenmaksun perusteiden määrääminen vuodelle 2023

12. Päätetään sijoitustoiminnan periaatteista

13. Sääntömuutokset

14. Ilmoitusasiat ja keskustelua

15. Kokouksen päättäminen

Kaikki Yrittäjäkassan jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan kokoukseen. Kokoukseen voi osallistua myös Microsoft Teamsillä.

Kokousmateriaali on jäsenten nähtävillä viikkoa ennen kokousta Yrittäjäkassan toimistolla. Jos haluat tulla katsomaa kokousmateriaaleja, ilmoitathan tulostasi etukäteen neuvonta@yrittajakassa.fi

Kokouksen järjestelyjä varten pyydämme ilmoittautumaan keskiviikkoon 25.5.2022 mennessä sähköpostitse neuvonta@yrittajakassa.fi. Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse erillinen linkki ohjeineen kokoukseen osallistumista ja äänestystä varten, mikäli hän osallistuu Team-yhteydellä.

Helsingissä 16. päivänä toukokuuta 2022
Yrittäjän Työttömyyskassa
Hallitus
 
Merja Jokinen
Kassanjohtaja
toimeksisaaneena

Aluevastaavahaku on nyt auki

test

Kiinnostaako sinua Yrittäjäkassan alueellinen markkinointi? Yrittäjäkassan aluevastaavien haku on nyt auki!

Tulevaisuuden haasteisiin vastatakseen Yrittäjäkassa on perustamassa alueverkostoa, jonka tavoitteena on parantaa kassan asiakaskokemusta, jäsenhankintaa ja tunnettuutta tuomalla kassaa lähemmäs sekä potentiaalisia että olemassa olevia jäseniä.

Yrittäjäkassan tuleva alueverkosto jakautuu 15:een koko Suomen kattavaan alueeseen, joista jokaiselle alueelle rekrytoidaan oma aluevastaava.

“Rekrytointi tehdään kilpailuttamalla julkista hankintalakia noudattaen. Mikäli aluevastaavan tehtävä kiinnostaa, ilmoittaudu hakuun Hilmassa. Hilma on julkisten hankintojen palvelu, jossa julkisen sektorin ostajat voivat kilpailuttaa hankintojaan”, Yrittäjäkassan verkostopäällikkö Joakim Horsma toteaa.

Sinusta aluevastaava?

Aluevastaavat työskentelevät itsenäisinä yrittäjinä omalla alueellaan. Aluevastaavan pääasiallinen työtehtävä on Yrittäjäkassan tunnettuuden lisääminen alueellaan. Aluevastaavana toimiminen ei rajoita muiden tuotteiden ja palveluiden edustamista tai myymistä samanaikaisesti.

“Markkinoinnin tarkoituksena on muodostaa yrittäjälle totuudenmukainen kuva Yrittäjäkassasta, yrittäjän työttömyysturvasta sekä ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta”, Horsma kertoo. “Mikäli kiinnostuit aluevastaan tehtävästä, jätä osallistumishakemus 11.5.2022 mennessä.” Nimenomaiseen osallistumishakemukseen pääset siirtymään alla olevan linkin kautta.

Klikkaamalla tästä pääset tutustumaan hankintailmoitukseen tarkemmin.

Koulutus yrittäjän ansioturvasta perjantaina 22.4.

test

Mitä sinun tulisi tietää yrittäjän ansioturvasta?

Yrittäjäkassa järjestää Teams-koulutuksen yrittäjän työttömyysturvasta perjantaina 22.4. kello 9-10. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki yrittäjän työttömyysturvan saloista kiinnostuneet.

Ilmoittaudu tapahtumaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimitus@yrittajakassa.fi. Paluuviestinä saat osallistumislinkin Teams-koulutukseen.

Tilaisuudessa puhujana toimii Yrittäjäkassan työttömyysturva-asiantuntija Teemu Ariluoma. Teemu on työttömyysturva-asioiden rautainen ammattilainen. Hänelle on karttunut kokemusta työttömyysturvan toimeenpanijana sekä yrittäjä- että palkansaajakassan puolelta. Esityksessään Teemu pyrkii avaamaan työttömyysturvajärjestelmän pykäläviidakkoa selkokielisesti.

Lämpimästi tervetuloa!

Omavastuuaikaa ja yrittäjän työmarkkinatukea koskevat parannukset työttömyysturvaan on hyväksytty

test

Eduskunta on päättänyt väliaikaisista muutoksista työttömyysturvalakiin. Muutosten myötä työttömyysturvaa maksetaan ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Lisäksi Kela voi maksaa yrittäjille työmarkkinatukea yritystoiminnan ajalta.

Lakimuutokset vaikuttavat etuusoikeuteen ajalla 1.1.-28.2.2022.

Omavastuuaika

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Tavallisesti työttömyyden alussa asetetaan viiden päivän omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa. Jos henkilö on osittain työssä, omavastuuaika kertyy työttömyys- tai lomautuspäiviltä.

Omavastuuaikaa koskevaa muutosta sovelletaan silloin, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 1.1.-28.2.2022.

On hyvä huomata, että muutos ei koske tilanteita, joissa omavastuuaika on alkanut jo joulukuussa tai aiemmin, vaikka osa omavastuuajasta ajoittuu tammi- tai helmikuulle. Vastaavasti omavastuuajalta voidaan maksaa työttömyysturva myös maalikuussa tai tämän jälkeen, kunhan ensimmäinen omavastuupäivä on ollut helmikuun aikana.

Yrittäjän työmarkkinatukea haetaan Kelasta

Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi tai päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt.

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 1.1.–28.2.2022, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 103,92 e/kk.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja että TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Työmarkkinatukea hakevien yrittäjien tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään 15.2.2022, jotta Kela voi maksaa työmarkkinatukea koko tammi- ja helmikuun ajalta. 

Yrittäjäkassa voi maksaa etuutta jäsenelleen ainoastaan silloin, kun hänellä on voimassa työssäoloehto ja yritystoiminta tai yrittäjänä työllistyminen on päättynyt.

Etuus voidaan maksaa jälkikäteen

Jos henkilön työttömyys on alkanut 1.1.2022, on mahdollista, että hän on jo saanut ensimmäisen päätöksen ansiopäivärahasta. Ensimmäisen päätöksen yhteydessä ei ole tällöin voitu maksaa etuutta omavastuuajalta, sillä lakimuutoksen käsittely on ollut kesken. Puuttuva maksu omavastuuajalta maksetaan, kun lakimuutos on vahvistettu. Työttömyyskassat huolehtivat takautuvasta maksusta automaattisesti ilman erillistä pyyntöä.

Lisätietoa:

Näin haet yrittäjän työmarkkinatukea Kelasta

TE-toimiston ohjeet työnhaun aloittamiseen

Tietoa vuoden 2022 laskutuksesta

test

Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut postitetaan porrastetusti tammi–helmikuun aikana kaikille jäsenille, jotka ovat maksaneet edellisvuoden jäsenmaksun kokonaan. Uudet jäsenet saavat laskut 1–2 viikon kuluessa liittymislomakkeen saapumisesta kassaan. Jos olet kadottanut laskusi tai et ole saanut niitä lainkaan, ota yhteys kassaan, niin toimitamme sinulle uudet laskut. Voit saada laskut myös e-laskuina (lue lisää Tietopankista).

Uusi jäsen maksaa jäsenmaksun sen kuukauden alusta lukien, jonka kuluessa hän on liittynyt jäseneksi. Uuden jäsenen laskutuksen sovitamme liittymisvuonna edellä mainittuun aikatauluun.

Voit maksaa jäsenmaksun valintasi mukaan joko yhdessä, neljässä tai 12 erässä. Jäsenmaksulaskutus on kuukausittainen ja yrittäjän ansiopäiväraha määräytyy kuukausittain. Lue lisää jäsenmaksulaskuista ja päivärahan määrittelystä.

Vakuutustaso ja sen muuttaminen

Kassan jäsenenä voit itse valita työttömyysturvasi vakuutustason.  Valitsemasi vakuutustaso saa olla enintään eläkevakuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosityötulon) vahvistetun vuosityötulon suuruinen tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojesi suuruinen.

TyEL-vakuutetuilla yrityksen osaomistajilla ja yrittäjän perheenjäsenillä kassaan valittava vakuutustaso voi olla enintään bruttovuosipalkan määrä tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen.

Kannattaa huomioida, että ainoastaan yrittäjäasemassa (ei ulkopuolisen työnantajan palveluksessa) ansaittu TyEL-työtulo voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa. YEL-vakuutettujen yrittäjien yrityksestä itsellensä maksama palkka ei myöskään ole yhteenlaskettavissa YEL-vakuutuksen kanssa.

Huomioithan, että emme saa automaattisesti muuttuneita vuosityötulotietojasi, joten sinun on itse huolehdittava vakuutustasosi muuttamisesta.

Tarkistamme vakuutustasot vuosittain palkkakertoimella (YEL-/MYEL–vakuutettujen osalta). Halutessasi voit kieltää tasosi päivittämisen vapaamuotoisella ilmoituksella.

Vuonna 2022 yrittäjän työssäoloehtoon luetaan sellaiset kuukaudet, jolloin sinun YEL- tai MYEL- työtulosi on vähintään 13 573 euroa vuodessa (v.2021 13 247 €/v) tai TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen bruttopalkka on vähintään 1131,08 euroa kuukaudessa.

Huomioi 20 % sääntö vakuutustasoa muuttaessasi. Lisätietoa Tietopankissa.

Voit muuttaa vakuutustasoasi verkkolomakkeella tai lähettämällä viestiä eAsioinnissa.

Huojennettu jäsenmaksu

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2022 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 13 573 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai rauennut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua.

Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kalenterikuukauden kestävän sairausloman tai äitiyspäivärahan ajalta. Toimita tällöin kassaan päätös Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta.

Mikäli jatkat vanhempainvapaata, saat kotihoidontukea tai opiskelet, etkä työllisty samanaikaisesti yrittäjänä siten, että eläkevakuutuksesi vuosityötulo täyttää 13 573 euron vähimmäisvuosityötulon, voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös näiltä ajoilta toimittamalla kassaan eläkeyhtiön todistuksen vuosityötulostasi tai eläkeyhtiön päätöksen eläkevakuutuksesi päättymisestä tai raukeamisesta.

Huojennushakemuksen voi tehdä helpoiten kassan sivuilta löytyvällä lomakkeella. Voit tehdä hakemuksen myös lähettämällä viestiä kassan eAsioinnissa.

Jäsenmaksuhuojennukseen oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa.

Esimerkkejä työtulon, jäsenmaksun ja päivärahan suuruudesta vuonna 2022

Yrittäjäkassan jäsenmaksu vuonna 2022 on 2,1 % vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 5 800 euron ylittävästä osasta eli noin 1,4–2,6 % yrittäjän ottaman työttömyysvakuutuksen tasosta. Laskurien avulla voit kätevästi selvittää yrittäjäpäivärahasi ja jäsenmaksusi suuruuden. Siirry laskuriin tästä

Voit valita itsellesi enimmillään eläkevakuutuksen (YEL-, MYEL-työtulo, osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-palkka) vuosityötulotasoasi vastaavan vakuutuksen tason. Summa voi olla siis mikä tahansa valitsemasi euromäärä, joka ylittää 13 573 euroa.

Työttömyysvakuutus kannattaa ottaa heti samansuuruisena kuin YEL-, MYEL- tai TyEL-tulo on. Myöhemmin tehty yli 20 prosentin korotus vaikuttaa täydellä teholla vasta 15 kuukauden kuluttua korotuksesta. Lue 20 % säännöstä.

TyötuloJäsenmaksuJäsenmaksuPäivärahaPäivärahaAnsiopäiväraha vs. Kelan peruspäiväraha
€/vuosi€/kk€/vuosi€/päivä€/kk€/kk
13 57313,60163,2342,65916,98175,23
1400014,35172,2043,39932,89191,14
1500016,10193,2045,14970,51228,76
1600017,85214,2046,881007,92266,17
1700019,60235,2048,631045,55303,80
1800021,35256,2050,371082,96341,21
1900023,10277,2052,111120,37378,62
2000024,85298,2053,861158,00416,25
2100026,60319,2055,601195,40453,65
2200028,35340,2057,351233,03491,28
2300030,10361,2059,091270,44528,69
2400031,85382,2060,841308,06566,31
2500033,60403,2062,581345,47603,72
2600035,35424,2064,321382,88641,13
2700037,10445,2066,071420,51678,76
2800038,85466,2067,811457,92716,17
2900040,60487,2069,561495,54753,79
3000042,35508,2071,301532,95791,20
3250046,73560,7075,661626,69884,94
3500051,10613,2080,021720,43978,68
4000059,85718,2088,091893,941152,19
4500068,60823,2091,971977,361235,61
5000077,35928,2095,852060,781319,03
5500086,101033,2099,722143,981402,23
6000094,851138,20103,602227,401485,65
65000103,601243,20107,472310,611568,86
70000112,351348,20111,352394,031652,28
75000121,101453,20115,232477,451735,70
80000129,851558,20119,102560,651818,90
85000138,601663,20122,982644,071902,32

Peruspäivärahan osuus kassan päivärahasta on 34,50 euroa. Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huollettavana 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha lapsikorotuksella korotettuna. Lapsikorotuksen suuruus yhdestä lapsesta on 5,41 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,95 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 10,25 euroa.

Hallitus esittää parannuksia työttömyysturvaan tammi- ja helmikuun ajalle

test

Hallitus esittää eduskunnalle väliaikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutosten myötä työttömyysturvaa maksettaisiin ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Lisäksi yrittäjille voitaisiin maksaa työmarkkinatukea yritystoiminnan ajalta.

Esityksen mukaan muutokset olisivat voimassa 1.1.-28.2.2022.

Omavastuuaika

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan maksaminen alkaisi ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Nykyisin työttömyyden alussa asetetaan viiden päivän omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa. Jos henkilö on osittain työssä, omavastuuaika kertyy työttömyys- tai lomautuspäiviltä.

Omavastuuaikaa koskevaa muutosta sovellettaisiin silloin, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 1.1.-28.2.2022.

On hyvä huomata, että muutos ei koskisi tilanteita, joissa omavastuuaika on alkanut jo joulukuussa tai aiemmin, vaikka osa omavastuuajasta ajoittuisi  tammi- tai helmikuulle. Vastaavasti omavastuuajalta voitaisiin maksaa työttömyysturva myös maalikuussa tai tämän jälkeen, kunhan ensimmäinen omavastuupäivä on ollut helmikuun aikana.

Yrittäjien työmarkkinatuki

Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voisi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Rajatulo työmarkkinatuen saamiselle jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden on 1 104 euroa kuukaudessa.

Etuus voidaan maksaa jälkikäteen

Hallituksen esittämät muutokset on tarkoitus saattaa voimaan tammikuun alusta. Muutosten käsittely eduskunnassa on kuitenkin vasta alkamassa. Uuden lain mukaisia päätöksiä voidaan antaa työttömyyskassassa, kun eduskuntakäsittely on päättynyt ja laki on vahvistettu.

Jos henkilön työttömyys alkaa 1.1.2022, on mahdollista, että hän saa ensimmäisen päätöksen ansiopäivärahasta ennen, kuin omavastuuaikaa koskeva lakimuutos on vahvistettu. Ensimmäisen päätöksen yhteydessä ei näin ollen voida maksaa etuutta omavastuuajalta. Näissä tilanteissa työttömyysetuus maksetaan normaalisti voimassaolevan lain mukaan. Puuttuva maksu omavastuuajalta maksetaan, kun lakimuutos on vahvistettu. Työttömyyskassat huolehtivat takautuvasta maksusta automaattisesti ilman erillistä pyyntöä.

Lisätiedot

Omavastuuaikaa koskeva muutos: Hallituksen esitys 240/2022

Yrittäjien työmarkkinatukea koskeva muutos: Hallituksen esitys 239/2022

Ansiopäivärahan verotus 2022

test

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2022. Vuoden 2021 verokorttisi on voimassa vielä tammikuun 2022 ajan. Nollaamme verokorttisi tulokertymän vuodenvaihteessa ja tulojen laskenta alkaa uudelleen alusta.

Saamme palkkaa varten lasketut ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta, joten sinun ei tarvitse toimittaa automaattisesti kotiin saamaasi verokorttia kassaan.

Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi. Jos toimitat Yrittäjäkassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaan.

Kätevimmin uuden muutosverokortin saa tilattua Verohallinnon OmaVero-palvelusta.

Sähköiset muutosverokortin tiedot päivittyvät meille automaattisesti seuraavan yön aikana. Jos haluat, että päivärahahakemuksesi käsitellään uusien verotietojen mukaisesti, lähetä jatkohakemus meille aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun olet tilannut uuden verokortin.

Korona riepottelee yrittäjiä – kassajäsenten työttömyys kuitenkin laskenut

test

Uusi vuosi vaihtui kuta kuinkin tutuissa merkeissä. Keskustelu siitä, miten koronaviruksen leviämistä tulisi estää, on jälleen noussut mediassa ykkösuutisaiheeksi. Viruksen taltuttaminen on osoittautunut hallitsemattomasti leviävän omikronin myötä entistäkin hankalammaksi. Epävarmuus ja turhautuminen ovat siten ottaneet jalansijaa jokaisen arjesta. 

Viime vuosi oli jo toinen koronavuosi sarjassaan. Yrittäjäkassassa kuluneet vuodenpäivät etenivät kuitenkin melko lailla odotetusti. Kaiken kaikkiaan Yrittäjäkassa maksoi vuonna 2021 etuuksia 1610 jäsenelleen. Yhteensä näitä etuuksia maksettiin 15,3 miljoonan euron edestä. Ensimmäiseen koronavuoteen verrattuna luvut pysyivät melko lailla samansuuruisina: vuonna 2020 etuuksia maksettiin 1657 jäsenelle yhteensä 14,6 miljoonalla eurolla. 

Kuluneena vuonna kassan jäsenten työttömyys laski tasaisesti. Vielä tammikuussa 2021 kaikista kassan jäsenistä 3,3 % oli työttöminä, kun taas joulukuussa vastaava luku oli enää 2,7 %. Yrittäjäkassan kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan matala työttömyysaste kielii muun muassa siitä, että yrittäjät ovat korona-aikana voineet saada Kelan maksamaa työmarkkinatukea ilman yritystoiminnan lopettamista.

Yrittäjien työmarkkinatuki saanee jatkoa

Yrittäjille suunnattu työmarkkinatuki päättyi viime marraskuun lopussa.

”Silloin tuo päätös tuen lakkauttamisesta tuntui vielä ihan kohtuulliselta, mutta omikronmuunnoksen leviämisen myötä tilanne on muuttunut täysin”, Jokinen toteaa. ”Onneksi koronaministerityöryhmä on päättänyt palauttaa yrittäjän työmarkkinatuen tammi- ja helmikuulle.”

Useat tahot ovat viime aikoina vaatineet hallitukselta nopeita toimia sekä selkeyttä koronarajoituksiin. Harva pysyy enää perillä alati muuttuvista säädöksistä karanteeneihin, koululaisten altistumisiin, kotitesteihin tai tartuntatautisäännöksiin liittyen.

”Yrittäjiä koetellaan taas melko kohtuuttomalla tavalla”, Jokinen harmittelee. ”Koko ajan pitäisi pysyä kärryillä siitä, mitä tukea voi hakea milloinkin. Samalla kuitenkin oma yritystoiminta kärsii jatkuvasti.”

Jokinen toivookin tilanteen helpottavan kevään mittaan. Esimerkiksi Suomen talouden voidaan katsoa olevan tällä hetkellä suhteellisin hyvissä kantimissa. ”Mahdollisuudet positiivisemmasta kehityksestä ovat siis olemassa”, Jokinen tiivistää.

Yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alaraja on 13 573 € vuonna 2022

test

YEL-työtulo on yrittäjän eläkkeen ja muun sosiaaliturvan perusta. Vuonna 2022 alin mahdollinen yrittäjän työssäoloehtoa kerryttävä eläkevakuutuksen vuosityötulo on 13 573 euroa, kun vuonna 2021 vähimmäistaso oli 13 247 €/v.

Jos eläkevakuutuksesi (YEL tai MYEL) vuosityötulo oli viime vuonna 13 247 € tai sen alle, työtulosi ei noussut eläkevakuutusyhtiössäsi automaattisesti vuoden 2022 työttömyysturvan vähimmäistasoon 13 573 €/v, vaan jäi indeksikorotuksella alle tuon summan.

Jotta työssäoloehtosi kertyy myös jatkossakin, suosittelemme, että otat yhteyttä eläkevakuutusyhtiöösi työtulon saattamiseksi ajan tasalle ensi vuoden osalta.
Jos et pysty nostamaan eläkevakuutuksesi vuosityötuloa, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua.

Yrittäjän työssäoloehto

Yrittäjäkassan jäsenelle kertyy työssäoloehtoa niiltä kuukausilta, kun hän toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen tarkoittaa sitä, että yrittäjä työllistyy yrityksessään siten, että hänen YEL- tai MYEL-vuosityötulonsa tai TyEL-vakuutuksen alainen palkkansa on vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. 

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on:

 • ollut vähintään 15 kuukautta Yrittäjäkassan jäsen ja
 • hän on toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että hänen eläkevakuutustulonsa on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on
  • 13 573 € vuodessa v. 2022
  • 13 247 € vuodessa v. 2021
  • 13 076 € vuodessa v. 2020
  • 12 816 € vuodessa v. 2019
  • 12 576 € vuodessa v. 2018
  • 12 564 € vuodessa v. 2017
  • 12 420 € vuodessa v. 2016
  • 12 325,55 € vuodessa v. 2015
  • 8 520 € vuodessa v. 2014 ja sitä aiemmin

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on toiminut yrittäjänä 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden (48 kuukauden) tarkastelujakson aikana ja samanaikaisesti ollut vakuutettuna Yrittäjäkassassa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. Työssäoloehtoon luetaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran.

Neljän vuoden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella esimerkiksi sairausajalta tai alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta. Lue tarkemmin tarkastelujaksoa pidentävistä ajoista. Tarkastelujaksoa pidentäviltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua

Eläkevakuutustulolla tarkoitetaan yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutuksen vahvistettua työtuloa sekä osaomistajan tai perheenjäsenyrittäjän TyEL-palkkaa. Tuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Eläkevakuutusmaksujen tulee olla maksettu, jotta aika voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon. Tämän vuoksi päivärahahakemuksen liitteeksi tulee toimittaa eläkevakuutusyhtiön todistus myös vakuutusmaksujen maksamisesta. Työtuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Lisätietoja eläkkeistä saat omasta eläkelaitoksestasi, Eläketurvakeskuksesta tai verkosta osoitteesta www.tyoelake.fi.

Yrittäjien jaksaminen parantunut hieman — jatkuvasti muuttuva koronatilanne herättää huolta

test

Väsymys ja turhautuminen jatkuvasti vaihtuviin ja tiukentuviin rajoituskäytäntöihin nostavat päätään yrittäjien keskuudessa. Yritystoiminnan taloudellisen tilanteen lisäksi monet yrittäjät ovat huolissaan omasta ja lähimmäistensä terveydestä.  Yrittäjäkassan teettämän jäsenkyselyn mukaan yrittäjien jaksaminen on kuitenkin kohentunut hieman sitten viime kevään.

Yrittäjän Työttömyyskassan marras-joulukuussa tekemän jäsenkyselyn mukaan 41 % kassan jäsenistä arvioi oman jaksamisensa hyväksi tai erittäin hyväksi. 54 % kyselyyn vastanneista kokee oman työkykynsä hyväksi tai erittäin hyväksi.

Kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan yrittäjät ovat todella kuormittuneita alueellisten rajoitusten takia. Lisäksi monen yrittäjän taloudelliset puskurit alkavat olla käytetty.  

– Kyselyn mukaan yrittäjien jaksaminen on kohentunut hieman sitten viime kevään, jolloin 38 % kyselyyn vastanneista arvioi oman jaksamisensa hyväksi tai erittäin hyväksi. Kyselymme tehtiin kuitenkin marras-joulukuun taitteessa, eli juuri ennen kuin koronakriisi paheni uudelleen, kertoo Jokinen ja jatkaa.

– Yrittäjyyteen kuuluu epävarmuus ja riskit, mutta jatkuvasti muuttuvan koronatilanteen ja sen mukaan muuttuvien rajoitusten ja suositusten myötä monen yrittäjän tulevaisuuden näkymät ovat sumeat. Nyt olisi tärkeää jatkaa marraskuun lopussa lakannutta työmarkkinatukea. Tuki on pelastanut monen yrittäjän toimeentulon, kun yritystoimintaa ei ole tarvinnut lopettaa tuen saamisen ehtona.

Osalla yrittäjistä menee hyvin

Kaikki yrittäjät eivät ole kärsineet kriisiajasta yhtä paljon kuin toiset. Osa yrittäjistä nimittäin kertoo, ettei koronapandemialla ole ollut mitään vaikutusta liiketoimintaan – kaikki pyörii normaalisti ja tulevaisuus näyttää valoisalta.

– Myös Yrittäjäkassan käsittelytilanne on tällä hetkellä suhteellisen rauhallinen. Maksoimme marraskuussa etuuksia 848 jäsenelle, kun vuotta aiemmin marraskuussa etuuksia sai 951 jäsentä. On kuitenkin huomioitava, että yrittäjien työttömyys tulee palkansaajiin verrattuna jälkijunassa. Hakemusmäärien nousemisen riski on olemassa niin pitkään, kun koronakriisi jyllää ja vielä sen jälkeenkin. Olemme kuitenkin varautuneet kassassa nouseviin hakemusmääriin ja teemme jatkossakin kaikkemme, jotta pystymme palvelemaan jäseniämme mahdollisimman hyvin, kertoo Jokinen.  

Yrittäjäkassan jäsenkysely toteutettiin sähköpostikyselynä 29.11.-7.12.2021 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi lähes 2700 Yrittäjäkassan jäsentä.