Päivärahalaskuri

Laske yrittäjäpäivärahasi

Valitse päivärahan laji ja lasten lukumäärä valikoista. Syötä valitsemasi vakuutustaso (€/vuosi tai €/kuukausi) esim. 12564. Syötä tarvittaessa muut palkkaetuudet, joita saat päivärahakaudella. Syötä ennakonpidätysprosentti muodossa xx,xx. Esim. 26,50. Kun olet täyttänyt tarvittavat kentät, paina LASKE-painiketta.

Perustiedot
Laskennallinen kk-palkka
Päivärahaa vähentävät ansiot/etuudet
vähennys/pv vähennys/pv
Lasketut arvot
Ohje
Valitse päivärahan laji ja lasten lukumäärä valikoista. Syötä valitsemasi vakuutustaso (€/vuosi tai €/kuukausi) esim. 14 803. Syötä tarvittaessa muut palkkaetuudet, joita saat päivärahakaudella. Syötä ennakonpidätysprosentti muodossa xx,xx. Esim. 26,50. Kun olet täyttänyt tarvittavat kentät, paina LASKE-painiketta.