Kulukorvaus

Kulukorvausta voidaan maksaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvausta.