Lapsikorotus

Ansiopäivärahaan maksetaan lapsikorotusta alle 18-vuotiaista lapsista. Sen määrä on vuonna 2024 yhdestä lapsesta 5,84 euroa, kahdesta 8,57 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta 11,05 euroa. Lapsikorotusta maksetaan 31.3.2024 saakka.