Lapsikorotus

Ansiopäivärahaan maksetaan lapsikorotusta alle 18-vuotiaista lapsista. Sen määrä on vuonna 2020 yhdestä lapsesta 5,28 euroa, kahdesta 7,76 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,00 euroa.