Ansiopäivärahan suuruus laskee hieman vuonna 2016

Ansiopäivärahan perusosan määrä laskee 0,4 % vuonna 2016 indeksitarkistuksen seurauksena. Myös ansio-osan ja lapsikorotusten määrät muuttuvat. Ansiopäivärahan määrän muutos koskee myös niitä ansiopäivärahan saajia, joiden päiväraha on laskettu vuonna 2015 tai aikaisemmin.
Ansiopäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisista lapsikorotuksista. Perusosan määrä on sama kuin peruspäivärahan. Perusosan määrä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin perusteella.
Perusosan määrän muuttuminen vaikuttaa myös ansio-osaan. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos henkilön palkka ylittää taitekohdan, ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Taitekohta lasketaan kertomalla perusosa luvulla 95.
Lähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Etuustasot indeksitarkituksen jälkeen

Indeksitasot 2016
2015 2016 Erotus pv Erotus kk
Ansiopäivärahan perusosa 32,80 € / pv 32,68 € / pv -0,12 € -2,58 €
Lapsikorotus yhdestä lapsesta 5,29 € / pv 5,27 € / pv -0,02 € -0,43 €
Lapsikorotus kahdesta lapsesta 7,77 € / pv 7,74 € / pv -0,03 € -0,65 €
Lapsikorotus kolmesta tai useammasta lapsesta 10,02 € / pv 9,98 € / pv -0,04 € -0,86 €