Ansioturvan tulevat lakimuutokset

Maisemakuva Arkadianmäestä

Työttömyysturvaan on kaavailtu lakimuutoksia, joista osa koskettaa myös yrittäjiä. Alla on tiedot niistä muutoksista, jotka koskettavat juuri yrittäjän ansioturvaa ja joista on julkaistu hallituksen esityksen luonnos. Nämä tiedot lakimuutoksista ovat kuitenkin alustavia ja ne voivat vielä muuttua.

Pyrimme edelleen vaikuttamaan siihen, etteivät lakimuutokset koskettaisi yrittäjän ansioturvaa. Kun lakimuutosten sisältö ja voimaantulo tarkentuu, tiedotamme asiasta lisää.

Muutokset, jotka astuvat voimaan 1.1.2024.

Työttömyysturvan omavastuuaika pitenee kahdella päivällä. Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden alun päiviä, joilta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika on nykyisin viisi päivää, mutta lakimuutoksen jälkeen se olisi seitsemän päivää.

Jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen, on omavastuuajan pituus seitsemän päivää.

Ansiopäivärahan kesto ei lyhene omavastuuajan pitenemisestä huolimatta.

Kansaneläkeindeksi jäädytetään. Tämä tarkoittaa sitä, että etuudet eivät joitain poikkeuksia lukuun ottamatta nouse kuluttajahintojen nousun myötä.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta tämä tarkoittaa sitä, että työttömyysturvan perusosa on ensi vuonna saman verran kuin tänä vuonna.

Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan lomakorvaus jaksotetaan, jos se maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen palkkatyösuhteen perusteella.

Jos siis olet vastaanottanut yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikaisen palkkatyön ja tämä työ päättyy, maksetut lomakorvaukset jaksotetaan.

Muutokset, joita astuvat voimaan 1.4.2024.

Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan.

Lapsikorotuksia ei hallituksen esityksen luonnoksen mukaan maksettaisi työttömyyspäiviltä 1.4.2024 tai sen jälkeen.

300 euron suojaosasta luovutaan.

Tähän saakka ansiopäivärahan saaja on voinut ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se on vaikuttanut hänen työttömyysturvansa määrään. Nyt tämä suojaosa poistetaan.

Vastaisuudessa voit edelleen tehdä töitä samalla, kun saat ansiopäivärahaa. Puolet tästä tienaamastasi bruttotulosta vähennetään työttömyyspäivärahastasi.

Tämän lisäksi hallitus suunnittelee ansioturvan tason porrastusta. Porrastus koskisi myös yrittäjän ansioturvaa. Tästä ei kuitenkaan ole vielä julkaistu hallituksen esityksen luonnosta, mutta alustavan tiedon mukaan porrastus astuisi voimaan 1.9.2024. Viestimme lisää, kun muutosten toimeentulo vahvistuu.

Lisätietoa lakimuutoksista saat TYJ:n Tulevat lakimuutokset -sivuilta.