Kassan maksamat etuudet nousevat vuoden 2023 alusta

Yrittäjäkassan sininen logo

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 4,2 prosenttia 1.1.2023 alkaen. Korotuksen vaikutuksesta peruspäiväraha ja ansiopäivärahan perusosa nousevat 35,72 eurosta 37,21 euroon päivässä. Korotus nostaa myös kassan maksamia etuuksia. Liikkuvuusavustus nousee 4,2 prosenttia eli 37,21 euroon päivässä. Ansiopäivärahaan korotus vaikuttaa sen sijaan vähemmän, koska indeksikorotus tehdään vain ansiopäivärahan perusosaan.

Myös työttömyysetuuksiin maksettaviin lapsikorotuksiin tehdään 4,2 prosentin indeksikorotus. Lisäksi hallitus on esittänyt lapsikorotuksiin väliaikaista 20 prosentin korotusta. Jos lakiesitys hyväksytään, lapsikorotusta maksetaan 1.1.2023 alkaen yhdestä huollettavasta lapsesta 7,01 euroa päivässä (korotus 1,4 euroa), kahdesta lapsesta 10,29 euroa päivässä (korotus 2,06 euroa) ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta 13,26 euroa päivässä (korotus 2,65 euroa).