Miksi kuulua Yrittäjäkassaan?

Monen yrittäjän elämänfilosofiassa työttömyys voi tuntua kaukaiselta ja osin mahdottomaltakin ajatukselta. Silti siihen kannattaa varautua. Uskallatko sinä yrittää ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa?

  1. Yritystoiminta on aina riskialtista ja yrittäjänkin kannattaa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta.
  2. Vain Yrittäjäkassaan kuuluva yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa yritystoiminnan päätyttyä.
  3. Vuoden 2024 vähimmäistason (14 803 €/v) jäsenmaksu 9,10 €/kk, jolla ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on 195,00 €/kk enemmän kuin yrittäjä saisi Kelasta, eli noin 995,02 €/kk.
  4. Kassan jäsen voi saada oikeuden yrittäjän ansiosidonnaiseen päivärahaan vähintään 15 kuukauden jäsenyydellä ja yrittäjyydellä.
  5. Palkansaajasta yrittäjäksi ryhtyvälle on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy palkansaajakassasta yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lukien.
  6. Yrittäjäkassan jäsenenä voi saada työttömäksi jäätyään ansiosidonnaista päivärahaa valitseman vakuutustason mukaan pääsääntöisesti enintään 400 päivän ajalta.
  7. Todisteellisesti työttömäksi jääneellä on oikeus huojennettuun jäsenmaksuun 4 €/kk
  8. Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voi saada korotettua päivärahaa enintään 200 päivän ajan. Tältä ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi verotonta kulukorvausta, jonka suuruus on 9 tai 18 euroa arkipäivältä. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei voi saada kulukorvausta.
  9. Työttömyyskassan maksamista ansiopäivärahoista karttuu pääsääntöisesti eläkettä 1,5 % alimpaan eläkeikään asti. Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta eläkettä ei sen sijaan kerry.
  10. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.