Päivärahan verotus 2015

Työttömyyskassojen maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksenalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko palkansaajan verokorttia, portaikkoverokorttia tai muutosverokorttia.
Kassa saa verotuksen muututtua alkuvuodesta verohallinnolta kassan jäsenten palkkaa varten määrätyt alkuperäiset ennakonpidätysprosentit muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. portaikkoverokortti). Prosentteja kassa käyttää korotettuna kahdella (2) prosenttiyksiköllä, kuitenkin aina vähintään 20 prosentin suuruisena. Uudet verokortit tulevat voimaan helmikuussa.
Verohallitus ja kassa suosittelevat muutosverokortin hakemista etuutta varten. Tällaisen verokortin pidätysprosenttia käytetään sellaisenaan. Muutosverokortti tulee toimittaa kassaan alkuperäisenä.
Jos haet verovuoden aikana ennakonpidätystietoihin muutosta, on Sinun itse toimitettava työttömyyskassalle alkuperäinen muutosverokortti etuutta varten. Verokortin voi toimittaa kassaan sähköisesti eAsiointi-palvelun kautta.
Lisätietoja http://www.vero.fi/fi-FI/VKV