100 % sääntö

Silloin kun maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa, päivärahan ja työtulon yhteenlaskettu määrä ei voi ylittää ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa.