100 % regeln

Lön som betalas för arbetet plus jämkad dagpenning kan sammanlagt vara högst 100 % av lönen som ligger till grund för dagpenningen.