Jälkisuoja

Yrittäjän jälkisuojapäivärahaa voidaan ehtojen täyttyessä maksaa henkilölle, joka palkansaajakassaan siirryttyään ei ole täyttänyt palkansaajan työssäoloehtoa. Palkansaajan jälkisuojapäivärahaa voidaan ehtojen täyttyessä maksaa henkilölle, jonka yritystoiminnan aloittamisesta ei ole kulunut 18 kuukautta eikä yrittäjän työssäoloehto ole täyttynyt.