Efterskydd

Om kraven uppfylls, betalas företagares efterskyddsdagpenning till personer, som efter att blivit medlem i en löntagarkassa inte har uppfyllt löntagares arbetsvillkor. Om kraven uppfylls, betalas löntagares efterskyddsdagpenning till personer som ännu inte har uppfyllt företagares arbetsvillkor och som har arbetat som företagare under 18 månader.