Jäsenmaksu

Kassan jäsenet maksavat vakuutustasoon perustuvaa jäsenmaksua. Jäsenmaksuhuojennusta voi hakea ajalta, jolta ei kerry työssäoloehtoa.

Yrittäjäkassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta kassan esityksen pohjalta. Yrittäjäkassan jäsenmaksu vuonna 2024 on 2,1 % vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 9 600 euron ylittävästä osasta.