Jäsenmaksu

Kassan jäsenet maksavat vakuutustasoon perustuvaa jäsenmaksua. Jäsenmaksuhuojennusta voi hakea ajalta, jolta ei kerry työssäoloehtoa.

Yrittäjäkassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta kassan esityksen pohjalta. Yrittäjäkassan jäsenmaksu vuonna 2023 on 2,1 % vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 5 800 euron ylittävästä osasta eli noin 1,4–2,6 % yrittäjän ottaman työttömyysvakuutuksen tasosta.