Medlemsavgift

Kassans medlemmar betalar medlemsavgift, som baserar sig på försäkringsnivån. Man kan ansöka om nedsatt medlemsavgift för tiden som inte uppfyller arbetsvillkoret.

Finansinspektionen fastställer Företagarkassans medlemsavgift utgående från kassans proposition. Företagarkassans medlemsavgift 2023 är 2,1 % på den del av arbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro per år, d.v.s. ca 1,4–2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för.