Johtava asema

Johtavassa asemassa työskentely vaikuttaa siihen, katsotaanko TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva osaomistaja tai perheenjäsen yrittäjäksi.

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan pääsääntöisesti yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.