Ledande ställning

Arbete i ledande ställning påverkar det, om en ArPL-försäkrad delägare eller familjemedlem betraktas företagare med avseende på arbetslöshetsskydd.

Utgångsvis betraktas företagets verkställande direktör och styrelsemedlemmar arbeta i ledande ställning.