Kausiluonteinen yrittäjä

Kausiluonteisena pidetään yritystoimintaa, jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa. Päätöksen kausiluonteisuudesta tekee TE-toimisto.