Säsongbetonat företagsverksamhet

Företagsverksamheten anses vara säsongbetonad, om det på grund av naturförhållandena i genomsnitt är möjligt att bedriva den under sammanlagt högst sex månader om året. TE-byrån gör beslutet om företagsverksamheten anses vara säsongbetonat.