Määräysvalta

Määräysvalta voi vaikuttaa siihen, katsotaanko henkilö yrittäjäksi työttömyysturvassa.