Bestämmanderätt

Bestämmanderätten kan ha en påverkan på vem är företagare med avseende på arbetslöshetsskydd.