Oma työ

Omalla työllä tarkoitetaan muussa kuin ansaintatarkoituksessa tehtyä työtä, jota ei tehdä työsuhteessa. Omaa työtä on esimerkiksi omaishoitajana tai au pairina toimiminen. Oma työ ei kerrytä työssäoloehtoa eikä pelkästään omassa työssä työllistyvä voi liittyä työttömyyskassaan.