Eget arbete

Med eget arbete avses självständig verksamhet som inte utförs i förvärvssyfte. Eget arbete är till exempel arbete som närståendevårdare eller au pair. Arbetar man i eget arbete, tjänas inte in något arbetsvillkor och en person, som arbetar enbart i eget arbete, kan inte ansluta sig till en arbetslöshetskassa.