Omavastuuaika

Ansiopäivärahaa aletaan maksaa seitsemän päivän omavastuuajan jälkeen.