Självrisktid

Dagpenning betalas efter en självriskperiod på 5 vardagar. Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas temporärt ut från den första arbetslöshetsdagen, utan en självrisktid på fem dagar. Ändringen gäller personer vars självrisktid börjar 16.3–31.12.2020.