Päätös päivärahasta

Kun päivärahahakemus on käsitelty, Yrittäjäkassa lähettää postitse tai kassan eAsiointiin päätöksen ansiopäivärahasta, päivärahan maksuilmoituksen ja ansioturvan jatkohakemuksen. Päätökseen voi hakea muutosta.