Beslut om inkomstdagpenning

När ansökan har handläggats, skickar kassan beslut med avseende på inkomstdagpenning, meddelande om betalning av dagpenning och fortsatt ansökan om inkomstskydd per post eller till eÄrendetjänsten. Du kan överklaga beslutet.