Peruspäiväraha

Kela maksaa peruspäivärahaa henkilöille, joiden työssäoloehto täyttyy, mutta joilla ei ole oikeutta kassan maksamaan ansiopäivärahaan.