Grunddagpenning

FPA betalar grunddagpenning till personer som uppfyller arbetsvillkoret men som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning från kassan.